Det är svårt att hitta produkter som är 100% svenska. Råvaror kommer inte alltid från Sverige utan importeras, men sedan sker produktionen här. Vi har därför valt att följa Kommerskollegiums definition: 

"Produkten ska ha genomgått en betydande sista bearbetning i Sverige till exempel genom att en stor del av varans pris har tillförts i Sverige... Det räcker alltså inte att paketera om en vara och att sedan märka den med Made in Sweden. Det är inte en tillräckligt avancerad bearbetning. Tillverkningen måste både tillföra något som gör att värdet stiger och vara baserad på någon särskild teknik eller kunskap som företaget använder."

 

Om bolaget
Visa Mastercard American Express JCB PayPal